platform van publieke ruimte

ONS VERHAAL

Samen maken we de stad. Dat is waar we in geloven.

 

We zien de stad namelijk als een populaire plek waar meer en meer mensen willen wonen om een mooi leven op te bouwen. Tegelijk geeft deze stedelijke omgeving grotere uitdagingen over hoe we het samenleven moeten vormgeven. Deze nieuwe mix van omstandigheden vraagt om een nieuwe aanpak! 

We bieden een multidisciplinair team met kennis en ervaring om alternatieve processen te ontwerpen waarbij inclusiviteit centraal staat. Een ding beloven we je, het is anders dan wat je gewend bent!

We werken aan sociale structuren, ruimtelijke plannen en publieke besluitvorming met burgers en professionals, overheden en bedrijven, of beter gezegd: met iedereen die zijn schouders eronder wil zetten en een steentje wil bijdragen. Daarbij is de grootste drijfveer;


WIJ zijn, in plaats van ik


Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen verantwoordelijkheid kan nemen voor de omgeving, hoe groot of klein ook in elke vorm denkbaar. Hoe die vorm eruit ziet? Dat is per keer verschillend, afhankelijk van de opgave. Voor elke uitdaging zoeken we daarom de juiste samenstelling.


ONS TEAM

Karin Christof

Bengin Dawod

Lex de Jong

Martijn Veenstra

Ruben Abels

Karin: ik onderzoek aan de UvA de invloed van participatief beleid op de praktijken van (burger) initiatieven in Amsterdam, Berlijn en Wenen. Opgeleid als architect en kunstenaar, ben ik geïnteresseerd in de vormgeving en invulling van de publieke ruimte en hoe burgers dat levendig en aantrekkelijk kunnen houden voor de economische en sociale ontwikkeling van een stad.

Bengin: ik heb in zijn het afstudeeronderzoek voor de Academie van Bouwkunst ‘The Soul of the City’ onderzoek gedaan naar een werkmethodiek voor de wederopbouw van steden met nadruk op duurzaamheid, good governance en inclusiviteit. Ik was werkzaam bij Common Affairs en medeoprichter van Ondertussen Amsterdam, een organisatie die verbinding maakt tussen de buurt en het AZC op sociaal en cultureel vlak.

Lex: ik werk als oprichter van UrbanBoost als strategisch en creatief adviseur aan coöperatieve gebiedsontwikkelingen en placemaking. Als urban manager ben ik geinteresseerd in de inrichting van de openbare ruimte waarbij de toekomstige gebruiker centraal staat. De kennis en ervaring die Lex heeft opgedaan met ruimtelijke en participatieve projecten zet hij in voor het observeren, analyseren en adviseren binnen ontwerpend onderzoek rondom complex ruimtelijke vraagstukken en placemaking.

Martijn: van nature ben ik een verbinder. In het dagelijks leven, en ook binnen het vak stedenbouwkunde. Van de regionale schaal tot een bewonersavond, met een open houding en onderzoekende blik luister ik naar mijn medemens. Mijn onderzoek ‘de stad bereikbaar voor iedereen’ heb ik oplossingen geschetst waarbij nieuwe stedelijke ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van de bestaande stad. Dit klinkt als vanzelfsprekend maar in de praktijk is dit weerbarstig. Zo vergroten we de individuele keuzemogelijkheden van inwoners en versterken we de sociale cohesie.

 

Ruben: ik onderzoek vanuit Stichting DesignArbeid hoe steden leefbaar kunnen blijven en welke rol technologie en media erbij kunnen spelen. 

Op dit ogenblik onderzoeken we de mogelijkheden, hoe vanuit ontwerpen (voor en in de publieke ruimte) en kunst er gewerkt kan worden aan democratiseringsprocessen. De vraag die daar onverbiddelijk mee verband houdt is hoe deze processen de rollen en het werkveld van de experts gaat beïnvloeden. 

Als onderzoeker ben ik verbonden aan het lectoraat Image in Context, Minerva, van Anke Coumans en het lectoraat Performatieve maakprocessen, HKU, van Nirav Christov.